ALGEMENE VOORWAARDEN

Tarieven

Bij iedere aangeboden training en coaching staat de afzonderlijke bijdrage vermeld. Elke training is te vinden in de agenda. Bij elke training staan soms ook aanvullende voorwaarden (boekingsvoorwaarden) vermeld en deze zijn complementair aan deze algemene voorwaarden voor de desbetreffende training en coaching. In het aanmeldformulier bij de desbetreffende training en coaching zal worden gevraagd om daarmee in te stemmen.

Eigen risico
Deelnemers aan de diverse trainingen en retraites die worden aangeboden door Mindful-li doen dit op basis van 100% eigen risico en dienen zelf een inschatting te maken of ze fit genoeg zijn om de desbetreffende training of bijeenkomst bij te wonen.

Doorgang van trainingen
De aangeboden trainingen gaan door bij een minimaal aantal deelnemers, die steeds bij elke activiteit vermeld staat. Bij onvoldoende deelnemers wordt de training afgelast en worden deelnemers hierover geïnformeerd op het door hen opgegeven e-mailadres.

Voorwaarden voor deelname en betaling
Inschrijven voor deelname aan een training of retraite kan via e-mail of via het aanmeldformulier dat per mail wordt toegestuurd. Bij activiteiten waar meer vraag is dan plek, wordt vooraf om een bijdrage verzocht. Hier worden deelnemers over geïnformeerd. Bij andere activiteiten kan ook ter plekke de bijdrage worden voldaan. Bj de retraites gelden aparte boekingsvoorwaarden die bij de aankondiging vermeld staan. Bij annulering van de training en retraite door de trainer volgt volledige restitutie van betalingen. De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade volgend uit het niet doorgaan van de training.

Annulering van deelname
Annulering van deelname aan een trainingsmoment dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via e-mail. Hierna wordt een bevestiging gestuurd dat de annulering ontvangen is; uitsluitend dan is de annulering geldig. Bij activiteiten die meerdere dagen duren gelden aanvullende annuleringsvoorwaarden die bij de desbetreffende aankondiging vermeld staan.

Annuleren voor een training waar veel animo voor is, kan tot 72 uur van te voren, zodat we de vrijgekomen plek nog kunnen doorgeven aan een andere geïnteresseerde.

Mocht een training of retraite onverhoopt niet doorgaan door ziekte en/of afwezigheid van de trainer dan wordt een alternatieve datum geboden. Als dat niet passend is kan de deelnemer een verzoek tot restitutie indienen en zal restitutie plaatsvinden van het gehele bedrag en worden er verder geen kosten in rekening gebracht.

Wanneer een training vanuit overheidswege niet door kan gaan, bijvoorbeeld (en niet-uitsluitend) door een reis en/of gebiedsbeperking dan is er sprake van overmacht en dan wordt een alternatief geboden indien mogelijk. Indien dat alternatief niet passend is kan de deelnemer een verzoek tot restitutie indienen. Bij no-show of afhaken van deelnemers tijdens een trainings moment, wordt geen compensatie of restitutie verleend.

Geheimhouding
In de bijeenkomsten ligt de focus op het bespreken van de oefeningen. Toch kunnen er ook momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen. U mag van de trainer verwachten dat deze hier op een vertrouwelijke manier – volgens de beroepscode & ethiek – mee omgaat. Van u wordt ook verwacht dat u op een vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van uw mededeelnemers.